• تاریخ انتشار : 98/10/17 - 17:16
  • تعداد بازدید خبر : 6

مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در نمازخانه سازمان مرکزی دانشگاه

میر حامد حسینی

148858.mp3 مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در نمازخانه سازمان مرکزی دانشگاه

/useruploads/1578404813826wfh.jpg /useruploads/1578404836010rie.jpg /useruploads/1578404856455kuv.jpg /useruploads/1578404873035jfq.jpg /useruploads/1578404913720qtd.jpg /useruploads/1578404930158mmp.jpg /useruploads/1578404956874cyw.jpg /useruploads/1578404980994tdy.jpg /useruploads/1578405016697qhf.jpg /useruploads/1578405047756fmc.jpg /useruploads/1578405066938yxo.jpg /useruploads/1578405082612rwx.jpg /useruploads/1578405107490klb.jpg /useruploads/1578405150795vek.jpg /useruploads/1578405168574mse.jpg /useruploads/1578405186077lff.jpg /useruploads/1578405205046kqf.jpg /useruploads/1578405236407ypg.jpg /useruploads/1578405261754amx.jpg /useruploads/1578405286192nvq.jpg /useruploads/1578405323943vew.jpg /useruploads/1578405345274ymq.jpg /useruploads/1578405368618irk.jpg /useruploads/1578405397417jqi.jpg /useruploads/1578405414851ysf.jpg /useruploads/1578405429206uvh.jpg /useruploads/1578405447699jxe.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148858
کلمات کلیدی
عکاس
ميرحامد حسيني - عکس

ميرحامد حسيني - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید