• تاریخ انتشار : 98/02/02 - 11:07
  • تعداد بازدید خبر : 2

مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید امور مالی دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

144955.mp3 مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید امور مالی دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1555915085703rle.jpg /useruploads/1555915112566qqd.jpg /useruploads/1555915138793yod.jpg /useruploads/1555915158926aew.jpg /useruploads/1555915196528pjf.jpg /useruploads/1555915218147bkt.jpg /useruploads/1555915235073utt.jpg /useruploads/1555915250863bxq.jpg /useruploads/1555915280152ebw.jpg /useruploads/1555915309515jdo.jpg /useruploads/1555915337811gmb.jpg /useruploads/1555915355721lgj.jpg /useruploads/1555915374682mhr.jpg /useruploads/1555915390362atp.jpg /useruploads/1555915405318sam.jpg /useruploads/1555915418826tpk.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 144955
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید