• تاریخ انتشار : 98/07/09 - 13:15
  • تعداد بازدید خبر : 7

مراسم عزاداری روز دوم ماه صفر در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

147240.mp3 مراسم عزاداری روز دوم ماه صفر در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1569923135809iar.jpg /useruploads/1569923201169jgm.jpg /useruploads/1569923224446euj.jpg /useruploads/1569923288732qmp.jpg /useruploads/1569923341513xbh.jpg /useruploads/1569923365583ina.jpg /useruploads/1569923400438qrx.jpg /useruploads/1569923415959udt.jpg /useruploads/1569923433645yjn.jpg /useruploads/1569923449604stn.jpg /useruploads/1569923483966jdo.jpg /useruploads/1569923513062ctg.jpg /useruploads/1569923533642shc.jpg /useruploads/1569923563073trc.jpg /useruploads/1569923580378wbd.jpg /useruploads/1569923594278hdk.jpg /useruploads/1569923609226lgx.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147240
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید