• تاریخ انتشار : 94/11/27 - 10:04
  • تعداد بازدید خبر : 1

مراسم گرامیداشت و قدردانی از زهرا گودرزی و دکتر تهمینه صالحی دانشکده پرستاری و مامایی بخش دوم

حسین اکبریان

134136.mp3 مراسم گرامیداشت و قدردانی از زهرا گودرزی و دکتر تهمینه صالحی دانشکده پرستاری و مامایی بخش دوم

/useruploads/1455604476562aqu.jpg /useruploads/1455604532579yyj.jpg /useruploads/1455604552383etn.jpg /useruploads/1455604567222okl.jpg /useruploads/1455604651652akh.jpg /useruploads/1455604685554qmw.jpg /useruploads/1455604698248ntv.jpg /useruploads/1455604715084nmw.jpg /useruploads/1455604744435osw.jpg /useruploads/1455604767913mbg.jpg /useruploads/1455604787082xst.jpg /useruploads/1455604800858ygj.jpg /useruploads/1455604825600avo.jpg /useruploads/1455604845503lwg.jpg /useruploads/1455604859140pbr.jpg /useruploads/1455604874693rfh.jpg /useruploads/1455604906866vma.jpg /useruploads/1455604925422fua.jpg /useruploads/1455604937243wly.jpg /useruploads/1455604952862vjp.jpg /useruploads/1455604965686sva.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 134136
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید