• تاریخ انتشار : 97/03/06 - 11:12
  • تعداد بازدید خبر : 4

معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی با حضور رئیس انتشارات دانشگاه

حسین اکبریان

141045.mp3 معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی با حضور رئیس انتشارات دانشگاه

/useruploads/1527403369664egj.jpg /useruploads/1527403405410nsn.jpg /useruploads/1527403420846csb.jpg /useruploads/1527403455104slr.jpg /useruploads/1527403475175lho.jpg /useruploads/1527403524476kal.jpg /useruploads/1527403539188dhk.jpg /useruploads/1527403559229hkq.jpg /useruploads/1527403599146vwc.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141045
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید