• تاریخ انتشار : 97/02/23 - 06:45
  • تعداد بازدید خبر : 4

معرفی مکانیسم اجرایی برنامه دو استاد راهنما برای هدایت مشترک رساله دانشجوی دکتری Cotutelle PhD Program توسط معاونت بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

140911.mp3 معرفی مکانیسم اجرایی برنامه دو استاد راهنما برای هدایت مشترک رساله دانشجوی دکتری Cotutelle PhD Program توسط معاونت بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1526177755857jfw.jpg /useruploads/1526177780567nqj.jpg /useruploads/1526177801541uvu.jpg /useruploads/1526177814453pjd.jpg /useruploads/1526177829982hdb.jpg /useruploads/1526177852841vtq.jpg /useruploads/1526177864423vnv.jpg /useruploads/1526177878363gas.jpg /useruploads/1526177895402csb.jpg /useruploads/1526177905524kaj.jpg /useruploads/1526177915483xml.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140911
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید