• تاریخ انتشار : 98/09/23 - 09:35
  • تعداد بازدید خبر : 5

نخستین کنگره تاریخ روان پزشکی، ششمین نشست دانش آموختگان روزبه و افتتاح موزه روان پزشکی در بیمارستان روزبه (بخش اول)

محمد علی پور

148417.mp3 نخستین کنگره تاریخ روان پزشکی، ششمین نشست دانش آموختگان روزبه و افتتاح موزه روان پزشکی در بیمارستان روزبه (بخش اول)

/useruploads/1576303531284xda.jpg /useruploads/1576303552114mbd.jpg /useruploads/1576303575045hkw.jpg /useruploads/1576303591621ohp.jpg /useruploads/1576303613002gog.jpg /useruploads/1576303631096ucc.jpg /useruploads/1576303651703tlq.jpg /useruploads/1576303674127lor.jpg /useruploads/1576303695990xuc.jpg /useruploads/1576303765659sam.jpg /useruploads/1576303783500ycw.jpg /useruploads/1576303807816gqp.jpg /useruploads/1576303826480nop.jpg /useruploads/1576303849411tnu.jpg /useruploads/1576303868987csx.jpg /useruploads/1576303886723ewl.jpg /useruploads/1576303912324igj.jpg /useruploads/1576303944155pwj.jpg /useruploads/1576303968130lpr.jpg /useruploads/1576304011363wqj.jpg /useruploads/1576304049379wok.jpg /useruploads/1576304070994fik.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148417
کلمات کلیدی
عکاس
محمد  علی پور

محمد علی پور

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید