• تاریخ انتشار : 96/10/12 - 09:14
  • تعداد بازدید خبر : 3

نشست آمادگی در برابر زلزله در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

139789.mp3 نشست آمادگی در برابر زلزله در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1514871871564sdn.jpg /useruploads/1514871932189bde.jpg /useruploads/1514871949651tul.jpg /useruploads/1514871968120lau.jpg /useruploads/1514871998255yec.jpg /useruploads/1514872044548hgt.jpg /useruploads/1514872064090pyc.jpg /useruploads/1514872074727btu.jpg /useruploads/1514872090724fxr.jpg /useruploads/1514872111517alc.jpg /useruploads/1514872138860byh.jpg /useruploads/1514872153138ixb.jpg /useruploads/1514872205936ibg.jpg /useruploads/1514872263435ban.jpg /useruploads/1514872274802gye.jpg /useruploads/1514872292184txj.jpg /useruploads/1514872303276wfi.jpg /useruploads/1514872313576xvd.jpg /useruploads/1514872330592til.jpg /useruploads/1514872344532pye.jpg /useruploads/1514872366452xkj.jpg /useruploads/1514872376833kmh.jpg /useruploads/1514872386178emw.jpg /useruploads/1514872395873ewe.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 139789
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید