• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 09:10
  • تعداد بازدید خبر : 5

نشست دوستانه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با صادق زیبا کلام

حمیده ایزدی

148345.mp3 نشست دوستانه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با صادق زیبا کلام

/useruploads/1575956427189qjr.jpg /useruploads/1575956446608cdr.jpg /useruploads/1575956464956jwo.jpg /useruploads/1575956489217mwb.jpg /useruploads/1575956507334ecf.jpg /useruploads/1575956527587rix.jpg /useruploads/1575956552980jke.jpg /useruploads/1575956572204opa.jpg /useruploads/1575956593368exg.jpg /useruploads/1575956621941jni.jpg /useruploads/1575956641512bwv.jpg /useruploads/1575956659550sof.jpg /useruploads/1575956681804oce.jpg /useruploads/1575956701155wyd.jpg /useruploads/1575956726641san.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148345
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید