• تاریخ انتشار : 98/03/29 - 14:00
  • تعداد بازدید خبر : 7

نشست دکتر پورتقی (نماینده گروه پیمان 8) با هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و رابطین بین الملل در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

145698.mp3 نشست دکتر پورتقی (نماینده گروه پیمان 8) با هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و رابطین بین الملل در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1560936647148ktw.jpg /useruploads/1560936676048fvq.jpg /useruploads/1560936691656yfo.jpg /useruploads/1560936709169tqj.jpg /useruploads/1560936727565cav.jpg /useruploads/1560936756223apv.jpg /useruploads/1560936768757gad.jpg /useruploads/1560936780938ofa.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 145698
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید