• تاریخ انتشار : 98/09/16 - 09:07
  • تعداد بازدید خبر : 3

نشست سرپرستان مراکز جامع سلامت با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری

حسین حاج رضایی

148244.mp3 نشست سرپرستان مراکز جامع سلامت با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری

/useruploads/1575697112498fjb.jpg /useruploads/1575697130123kwv.jpg /useruploads/1575697150647vds.jpg /useruploads/1575697180081mne.jpg /useruploads/1575697212898kyw.jpg /useruploads/1575697230878ctg.jpg /useruploads/1575697251998swh.jpg /useruploads/1575697274555cnv.jpg /useruploads/1575697309370ejh.jpg /useruploads/1575697346701uyq.jpg /useruploads/1575697372646trr.jpg /useruploads/1575697440265rwv.jpg /useruploads/1575697462424kjo.jpg
  • گروه خبری : شبکه های بهداشتی درمانی
  • کد خبر : 148244
کلمات کلیدی
عکاس
سعيده  شريفي - عکس

سعيده شريفي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید