• تاریخ انتشار : 97/03/29 - 16:56
  • تعداد بازدید خبر : 2

نشست صمیمانه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی با گروه داخلی جراحی

حسین اکبریان

141226.mp3 نشست صمیمانه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی با گروه داخلی جراحی

/useruploads/1529411190518jbn.jpg /useruploads/1529411202341xpr.jpg /useruploads/1529411242472guw.jpg /useruploads/1529411257526vlm.jpg /useruploads/1529411274941bxw.jpg /useruploads/1529411295463csu.jpg /useruploads/1529411310118goj.jpg /useruploads/1529411338404qxa.jpg /useruploads/1529411352594qds.jpg /useruploads/1529411363666syu.jpg /useruploads/1529411376843kgw.jpg /useruploads/1529411389008lig.jpg /useruploads/1529411409085yar.jpg /useruploads/1529411421835dgo.jpg /useruploads/1529411433317hap.jpg /useruploads/1529411444267vll.jpg /useruploads/1529411454559ict.jpg /useruploads/1529411464316ddu.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141226
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید