• تاریخ انتشار : 96/10/13 - 12:20
  • تعداد بازدید خبر : 1

نشست صمیمی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی با کارکنان اداری و مالی

حسین اکبریان

139816.mp3 نشست صمیمی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی با کارکنان اداری و مالی

/useruploads/1514969471601hor.jpg /useruploads/1514969487772ngv.jpg /useruploads/1514969521459itr.jpg /useruploads/1514969534491gtl.jpg /useruploads/1514969571353qmc.jpg /useruploads/1514969584275aji.jpg /useruploads/1514969597691iky.jpg /useruploads/1514969607672jqx.jpg /useruploads/1514969727709vie.jpg /useruploads/1514969748890auc.jpg /useruploads/1514969791475ogo.jpg /useruploads/1514969815476kvc.jpg /useruploads/1514969833301yls.jpg /useruploads/1514969843356jim.jpg /useruploads/1514969854770jwq.jpg /useruploads/1514969869449sxm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 139816
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید