• تاریخ انتشار : 97/02/31 - 13:26
  • تعداد بازدید خبر : 2

نشست هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره)

حسین اکبریان

141002.mp3 نشست هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره)

/useruploads/1526893088037rlu.jpg /useruploads/1526893227497jtw.jpg /useruploads/1526893253166fcf.jpg /useruploads/1526893268677eih.jpg /useruploads/1526893323730auv.jpg /useruploads/1526893336034dxq.jpg /useruploads/1526893362570yda.jpg /useruploads/1526893392431lty.jpg /useruploads/1526893463757qvy.jpg /useruploads/1526893480929hjg.jpg /useruploads/1526893503332kjd.jpg /useruploads/1526893521008jln.jpg /useruploads/1526893535473rjj.jpg /useruploads/1526893546294ijo.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141002
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید