• تاریخ انتشار : 98/07/14 - 09:58
  • تعداد بازدید خبر : 1

نشست هیئت رئیسه در دانشکده دندانپزشکی

حمیده ایزدی

147308.mp3 نشست هیئت رئیسه در دانشکده دندانپزشکی

/useruploads/1570343366730ybj.jpg /useruploads/1570343381894dox.jpg /useruploads/1570343403969ixu.jpg /useruploads/1570343426690uwb.jpg /useruploads/1570343446226sts.jpg /useruploads/1570343464584ont.jpg /useruploads/1570343485707euo.jpg /useruploads/1570343504078rdl.jpg /useruploads/1570343521930odn.jpg /useruploads/1570343542276kep.jpg /useruploads/1570343571168dee.jpg /useruploads/1570343613071hqy.jpg /useruploads/1570343655245hsb.jpg /useruploads/1570343679904eyp.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147308
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید