• تاریخ انتشار : 98/05/28 - 12:36
  • تعداد بازدید خبر : 5

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز پزشک در مجتمع بیارستانی امام خمینی(ره) با حضور شهردار تهران و رئیس سازمان نظام پزشکی

محمد علی مرزبان

146499.mp3 همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز پزشک در مجتمع بیارستانی امام خمینی(ره) با حضور شهردار تهران و رئیس سازمان نظام پزشکی

/useruploads/1566202021717fet.jpg /useruploads/1566202034214amr.jpg /useruploads/1566202048811lbb.jpg /useruploads/1566202063033qlu.jpg /useruploads/1566202076981lkj.jpg /useruploads/1566202092474vrl.jpg /useruploads/1566202107533xwh.jpg /useruploads/1566202127438ypc.jpg /useruploads/1566202140907xcy.jpg /useruploads/1566202154557emk.jpg /useruploads/1566202169560eni.jpg /useruploads/1566202186613nrv.jpg /useruploads/1566202203800uxw.jpg /useruploads/1566202217760hkt.jpg /useruploads/1566202235499mdg.jpg /useruploads/1566202252381uvn.jpg /useruploads/1566202265906ehj.jpg /useruploads/1566202281062bpn.jpg /useruploads/1566202296726aal.jpg /useruploads/1566202316058cft.jpg /useruploads/1566202336790cnq.jpg /useruploads/1566202353891ani.jpg /useruploads/1566202370546lec.jpg /useruploads/1566202385366nxj.jpg /useruploads/1566202401380gpv.jpg /useruploads/1566202416373psh.jpg /useruploads/1566202430933ngl.jpg /useruploads/1566202445225fxj.jpg /useruploads/1566202462259qkb.jpg /useruploads/1566202478061xhc.jpg /useruploads/1566202494330jyj.jpg /useruploads/1566202512873pyu.jpg /useruploads/1566202528269biv.jpg /useruploads/1566202549808ylw.jpg /useruploads/1566202566811obk.jpg /useruploads/1566202585796dum.jpg /useruploads/1566202600562wgd.jpg /useruploads/1566202617995nhu.jpg /useruploads/1566202634265nyt.jpg /useruploads/1566202650053dee.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 146499
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید