• تاریخ انتشار : 98/09/16 - 14:09
  • تعداد بازدید خبر : 7

هم اندیشی در خصوص چگونگی برگزاری مراسم روز پرستار در معاونت درمان

نجمه باهو

148265.mp3 هم اندیشی در خصوص چگونگی برگزاری مراسم روز پرستار در معاونت درمان

/useruploads/1575715185919iij.jpg /useruploads/1575715205832pso.jpg /useruploads/1575715222037ssj.jpg /useruploads/1575715242190ueb.jpg /useruploads/1575715260107nmq.jpg /useruploads/1575715283151kae.jpg /useruploads/1575715305761jqj.jpg /useruploads/1575715390740ggy.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148265
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید