• تاریخ انتشار : 98/09/27 - 09:46
  • تعداد بازدید خبر : 16

پاسخ به دغدغه های دانشجویی در خصوص مسائل آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

148504.mp3 پاسخ به دغدغه های دانشجویی در خصوص مسائل آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1576649798048hnh.jpg /useruploads/1576649825152gmw.jpg /useruploads/1576649846284lxy.jpg /useruploads/1576649865462bip.jpg /useruploads/1576649894395kve.jpg /useruploads/1576649910364jkl.jpg /useruploads/1576649930721gqx.jpg /useruploads/1576649949449biq.jpg /useruploads/1576649983028ynt.jpg /useruploads/1576650008911mjp.jpg /useruploads/1576650031700efu.jpg /useruploads/1576650050818hfi.jpg /useruploads/1576650070695iyo.jpg /useruploads/1576650102314eyi.jpg /useruploads/1576650118463pje.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148504
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید