• تاریخ انتشار : 98/10/24 - 15:29
  • تعداد بازدید خبر : 7

پنجمین جلسه کارگاه خبرنویسی پیشرفته و نقد خبر ویژه رابطین روابط عمومی دانشگاه

وحید مزاجردی

148948.mp3 پنجمین جلسه کارگاه خبرنویسی پیشرفته و نقد خبر ویژه رابطین روابط عمومی دانشگاه

/useruploads/1579003215531aap.jpg /useruploads/1579003245855glv.jpg /useruploads/1579003266420wlt.jpg /useruploads/1579003293484bwu.jpg /useruploads/1579003349505bjn.jpg /useruploads/1579003370843ega.jpg /useruploads/1579003400821wst.jpg /useruploads/1579003429972nkc.jpg /useruploads/1579003629420tiw.jpg /useruploads/1579003682125irl.jpg /useruploads/1579003791324gto.jpg /useruploads/1579003810299dwx.jpg /useruploads/1579003842165vwt.jpg /useruploads/1579003867967ynf.jpg /useruploads/1579003904403iux.jpg /useruploads/1579003942440fvw.jpg /useruploads/1579003976560rqd.jpg /useruploads/1579004006868wsi.jpg /useruploads/1579004027840pqc.jpg /useruploads/1579004049256xge.jpg /useruploads/1579004098018uxl.jpg /useruploads/1579004118531ifm.jpg /useruploads/1579004143643sgb.jpg /useruploads/1579004170257ffd.jpg /useruploads/1579004194120psl.jpg /useruploads/1579004231350hvc.jpg /useruploads/1579004257535mqg.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 148948
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید