• تاریخ انتشار : 98/09/16 - 12:44
  • تعداد بازدید خبر : 4

چهارمین کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط پزشک و بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمد علی مرزبان

148263.mp3 چهارمین کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط پزشک و بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1575710104579ovt.jpg /useruploads/1575710128325wev.jpg /useruploads/1575710146813asv.jpg /useruploads/1575710165978gny.jpg /useruploads/1575710189127myh.jpg /useruploads/1575710210651jga.jpg /useruploads/1575710231539wva.jpg /useruploads/1575710251034ygx.jpg /useruploads/1575710269685kvu.jpg /useruploads/1575710286646tmb.jpg /useruploads/1575710306831uep.jpg /useruploads/1575710331360cuh.jpg /useruploads/1575710352729msr.jpg /useruploads/1575710375134ofe.jpg /useruploads/1575710393448ume.jpg /useruploads/1575710415942utn.jpg /useruploads/1575710441099ivp.jpg /useruploads/1575710460585mkc.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148263
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید