• تاریخ انتشار : 98/10/23 - 11:51
  • تعداد بازدید خبر : 5

کارگاه آشنایی با فرآیند های اجرایی ارتباط با صنعت در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

146804.mp3 کارگاه آشنایی با فرآیند های اجرایی ارتباط با صنعت در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1578903697081ukl.jpg /useruploads/1578903719973hlx.jpg /useruploads/1578903750094ijs.jpg /useruploads/1578903768745auo.jpg /useruploads/1578903906781ulu.jpg /useruploads/1578903950405pel.jpg /useruploads/1578903979030top.jpg /useruploads/1578904000795icx.jpg /useruploads/1578904023774ilk.jpg /useruploads/1578904095280gqn.jpg /useruploads/1578904149653pba.jpg /useruploads/1578904169755hji.jpg /useruploads/1578904306075qsk.jpg /useruploads/1578904327271bbb.jpg /useruploads/1578904356328ryv.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 146804
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید