• تاریخ انتشار : 97/03/07 - 12:51
  • تعداد بازدید خبر : 4

کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری­های عفونی نوپدید و بازپدید تب کریمه کنگو در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

141058.mp3 کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری­های عفونی نوپدید و بازپدید تب کریمه کنگو در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1527495745225tuf.jpg /useruploads/1527495782279ysj.jpg /useruploads/1527495805243yue.jpg /useruploads/1527495832811igc.jpg /useruploads/1527495851400nlw.jpg /useruploads/1527495870386fsr.jpg /useruploads/1527495886293ktl.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141058
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید