• تاریخ انتشار : 95/01/28 - 09:42
  • تعداد بازدید خبر : 4

کارگاه روش انجام معاینه پستان و پروتکل جدید غربالگری سرطان پستان دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

134558.mp3 کارگاه روش انجام معاینه پستان و پروتکل جدید غربالگری سرطان پستان دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1460783586171opa.jpg /useruploads/1460783617694axm.jpg /useruploads/1460783667618yal.jpg /useruploads/1460783687359wbp.jpg /useruploads/1460783716063gtg.jpg /useruploads/1460783774188tul.jpg /useruploads/1460783795590xwf.jpg /useruploads/1460783808324uvl.jpg /useruploads/1460783824611gfw.jpg /useruploads/1460783837544fai.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 134558
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید