• تاریخ انتشار : 98/04/05 - 15:14
  • تعداد بازدید خبر : 7

کارگاه سه روزه توانمند سازی آموزش مربیان بالینی همکار در طرح تلفیق تئوری بالین در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

145805.mp3 کارگاه سه روزه توانمند سازی آموزش مربیان بالینی همکار در طرح تلفیق تئوری بالین در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1561545916027egl.jpg /useruploads/1561545951612qyd.jpg /useruploads/1561545968861gde.jpg /useruploads/1561545988130unc.jpg /useruploads/1561546035427nol.jpg /useruploads/1561546056731jrq.jpg /useruploads/1561546085573ceh.jpg /useruploads/1561546102966yet.jpg /useruploads/1561546117828msj.jpg /useruploads/1561546137117mjb.jpg /useruploads/1561546159800ebw.jpg /useruploads/1561546191005bbh.jpg /useruploads/1561546214266fda.jpg /useruploads/1561546242771nly.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 145805
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید