• تاریخ انتشار : 98/08/13 - 12:39
  • تعداد بازدید خبر : 4

کارگاه مقدماتی کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در دانشکده بهداشت

آرزو نادرفر

147776.mp3 کارگاه مقدماتی کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در دانشکده بهداشت

/useruploads/1572858607303fba.jpg /useruploads/1572858664873tou.jpg /useruploads/1572858714086wmn.jpg /useruploads/1572858770156ngm.jpg /useruploads/1572858933654snr.jpg /useruploads/1572858998390ski.jpg /useruploads/1572859104878eot.jpg /useruploads/1572859142306ifk.jpg /useruploads/1572859159411chx.jpg /useruploads/1572859182353syg.jpg /useruploads/1572859203933pha.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147776
کلمات کلیدی
عکاس
نسیبه  جلالوند

نسیبه جلالوند

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید