• تاریخ انتشار : 97/04/26 - 14:32
  • تعداد بازدید خبر : 2

کارگاه و سخنرانی مهارت مدیریت جرأت مندی در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

141894.mp3 کارگاه و سخنرانی مهارت مدیریت جرأت مندی در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1531821780497mqs.jpg /useruploads/1531821790638rmf.jpg /useruploads/1531821808501sqt.jpg /useruploads/1531821821320xwn.jpg /useruploads/1531821833439ajs.jpg /useruploads/1531821869895eda.jpg /useruploads/1531821882836urk.jpg /useruploads/1531821893589xaj.jpg /useruploads/1531821903187mdb.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141894
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید