• تاریخ انتشار : 98/09/17 - 10:32
  • تعداد بازدید خبر : 7

گرامیداشت روز حسابدار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

محمد علی مرزبان

148283.mp3 گرامیداشت روز حسابدار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

/useruploads/1575788574455bta.jpg /useruploads/1575788613915rno.jpg /useruploads/1575788652132edf.jpg /useruploads/1575788682073oxd.jpg /useruploads/1575788706038lfa.jpg /useruploads/1575788733653pjm.jpg /useruploads/1575788760181msx.jpg /useruploads/1575788798762dbe.jpg /useruploads/1575788824160pmj.jpg /useruploads/1575788841960psu.jpg /useruploads/1575788874280neq.jpg /useruploads/1575788900818ohp.jpg /useruploads/1575788924351utx.jpg /useruploads/1575788950363khs.jpg /useruploads/1575788981153pbx.jpg /useruploads/1575789003219ejg.jpg /useruploads/1575789042279sdg.jpg /useruploads/1575789071674ker.jpg /useruploads/1575789108514mmf.jpg /useruploads/1575789135862xlq.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148283
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید