• تاریخ انتشار : 98/07/22 - 11:51
  • تعداد بازدید خبر : 3

برگزاری جلسه هماهنگی طرح الکترونیک شدن رسیدگی به اسنادپزشکی در بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

147497.mp3 برگزاری جلسه هماهنگی طرح الکترونیک شدن رسیدگی به اسنادپزشکی در بیمارستان فارابی

/useruploads/1571041321576dek.jpg /useruploads/1571041340803eon.jpg /useruploads/1571041374233tsb.jpg /useruploads/1571041408872hsi.jpg /useruploads/1571041428719lms.jpg /useruploads/1571041458072eqk.jpg /useruploads/1571041480095sjg.jpg /useruploads/1571041501887mmk.jpg /useruploads/1571041521275kbp.jpg /useruploads/1571041543494ahe.jpg /useruploads/1571041561313crr.jpg /useruploads/1571041577974feu.jpg /useruploads/1571041599814oha.jpg /useruploads/1571041629291ivk.jpg /useruploads/1571041650446rpl.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147497
کلمات کلیدی
عکاس
معصومه  عزيزي - عكس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید