27 مورد یافت شد

برگزاری جلسه فوق العاده هیئت رئیسه بیمارستان فارابی برای مقابله با بحران کووید 19 (کرونا ویروس 2019)

http://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-فوق-العاده-هیئت-رئیسه-بیمارستان-فارابی-برای-مقابله-با-بحران-کووید-19-(کرونا-ویروس-2019)

بیمارستان_فارابیهیئت_رئیسه_بیمارستان_فارابیکووید19کرونا_ویروس_2019 عکاس مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید متن درون تصویر امنیتی را وارد...

مقابله با کووید-19، اولویت اصلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/مقابله-با-کووید–19،-اولویت-اصلی-کمیته-کنترل-عفونت-بیمارستان-فارابی-/151267

بیمارستان_فارابیکووید19ویروس_کروناکمیته_کنترل_عفونت_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید متن درون تصویر امنیتی را وارد...

در جلسه کمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی موضوع بیماری کووید-19 بررسی شد

http://pr.tums.ac.ir/corona/در-جلسه-کمیته-ایمنی-بیمار-بیمارستان-فارابی-موضوع-بیماری-کووید–19-بررسی-شد

بیمارستان_فارابیکمیته_ایمنی_بیمار_بیمارستان_فارابیکووید19ویروس_کرونا خبرنگار حمیده امیدوار مطالب مرتبط مقابله با کووید-19، اولویت اصلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی با هدف...

گزارش تصویری از بازدید رییس بیمارستان فارابی از پروژه در حال ساخت مرکز آکادمیک این بیمارستان

http://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-از-بازدید-رییس-بیمارستان-فارابی-از-پروژه-در-حال-ساخت-مرکز-آکادمیک-این-بیمارستان/151798

بیمارستان_فارابیپروژه_مرکز_آکادمیک_بیمارستان_فارابیبازدید_رییس_بیمارستان_فارابیدکتر_محمدرضا_اکبریشرکت_مهندسین_مشاور_شارستان عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

پیام تسلیت هیئت رئیسه بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر گرامی دکتر محمدرضا اکبری

http://pr.tums.ac.ir/اخبار-بیمارستان-ها/پیام-تسلیت-هیئت-رئیسه-بیمارستان-فارابی-به-مناسبت-درگذشت-پدر-گرامی-دکتر-محمدرضا-اکبری

بیمارستان_فارابیپیام_تسلیتهیئت_رئیسه_بیمارستان_فارابیرییس_بیمارستان_فارابی خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید متن درون تصویر امنیتی را وارد...

رئیس بیمارستان فارابی از پروژه در حال ساخت مرکز آکادمیک این بیمارستان بازدید کرد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-بیمارستان-فارابی-از-پروژه-در-حال-ساخت-مرکز-آکادمیک-این-بیمارستان-بازدید-کرد

بیمارستان_فارابیپروژه_مرکز_آکادمیک_بیمارستان_فارابیدکتر_محمدرضا_اکبری_رییس_بیمارستان_فارابیمهندسین_مشاور_شارستانبازدید_رییس_بیمارستان_فارابی خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط گزارش تصویری از بازدید رییس بیمارستان...

قدردانی مدیر بیمارستان فارابی از زحمات کارکنان حفاظت فیزیکی این بیمارستان

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-مدیر-بیمارستان-فارابی-از-زحمات-کارکنان-حفاظت-فیزیکی-این-بیمارستان

بیمارستان_فارابیحراست_بیمارستان_فارابیحفاظت_فیزیکی_بیمارستان_فارابیقدردانیقدردانی_از_زحمات_کارکنان_حفاظت_فیزیکی_بیمارستان_فارابیویروس_کرونا خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

گزارش تصویری از خدمات رسانی به مصدومان چهارشنبه آخر سال در بیمارستان فارابی

http://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-از-خدمات-رسانی-به-مصدومان-چهارشنبه-آخر-سال-در-بیمارستان-فارابی/152441

بیمارستان_فارابیشب_چهارشنبه_آخر_سالچهارشنبه_سوریکادر_درمان_بیمارستان_فارابیمصدومان_چهارشنبه_آخرسال عکاس سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط گزارش تصویری از آمادگی کامل بیمارستان فارابی در شب چهارشنبه آخرسال لیست...

هموطن با هم کرونا را شکست می دهیم / پمفلت آموزشی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس

http://pr.tums.ac.ir/corona/هموطن-با-هم-کرونا-را-شکست-می-دهیم-⁄-پمفلت-آموزشی-پیشگیری-و-مقابله-با-کرونا-ویروس/151483

بیمارستان_فارابیکرونا_را_شکست_میدهیمویروس_کروناپمفلت_آموزشی_پیشگیری_از_کرونا_ویروسکووید19دفتر_پرستاری_بیمارستان_فارابی خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید مطالب مرتبط در جلسه کمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی موضوع بیماری...

گزارش تصویری از ضدعفونی کردن بخش های درمانی و اداری بیمارستان فارابی برای مقابله با ویروس کرونا

http://pr.tums.ac.ir/corona/گزارش-تصویری-از-ضدعفونی-کردن-بخش-های-درمانی-و-اداری-بیمارستان-فارابی-برای-مقابله-با-ویروس-کرونا

بیمارستان_فارابیویروس_کروناکرونا_را_شکست_میدهیمکووید19ضدعفونی_بخش_های_بیمارستان_فارابی خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید تصاویر مطالب مرتبط مقابله با کووید-19، اولویت اصلی کمیته کنترل عفونت...