2 مورد یافت شد

برگزاری وبینار پیشگیری از چاقی در دوران قرنطینه در شبکه بهداشت شهرستان ری

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-پیشگیری-از-چاقی-در-دوران-قرنطینه-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/159806

دوران_قرنطینهشبکه_بهداشت_شهرستان_ریکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار سعيدهشريفي تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

کارگاه آنلاین مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان با موضوع قرنطینه و ترس از تنهایی برگزار شد

http://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/کارگاه-آنلاین-مرکز-مشاوره-و-راهنمایی-دانشجویان-با-موضوع-قرنطینه-و-ترس-از-تنهایی-برگزار-شد/156347

دوران_قرنطینهکارگاه_آنلاین_مرکز_مشاورهامید_علاییمرکز_مشاوره_و_راهنمایی_دانشجویان خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...