184 مورد یافت شد

بازدید کارشناس مسئول مرکز بهداشت جنوب تهران از پایگاه های سنجش نوآموزان اول ابتدایی

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-کارشناس-مسئول-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-از-پایگاه-های-سنجش-نوآموزان-اول-ابتدایی-/159958

مرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت جنوب تهران از دفتر مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-کارشناس-مسئول-واحد-بهداشت-حرفه-ای-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-از-دفتر-مدیریت-منابع-انسانی-شهرداری-تهران-/159957

مرکز_بهداشت_جنوب_تهرانکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

حضور کارشناس مسئول مرکز بهداشت جنوب تهران در جلسه تشکیل اتاق مشترک خیرین

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-کارشناس-مسئول-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-در-جلسه-تشکیل-اتاق-مشترک-خیرین/159869

مرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تهیه گزارش شبکه خبر با کارشناس مسئول مرکز بهداشت جنوب تهران برای پیشگیری از کرونا

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/تهیه-گزارش-شبکه-خبر-با-کارشناس-مسئول-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-برای-پیشگیری-از-کرونا-/159845

مرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از آغاز تلفیق طرح سراج با سه طرح بزرگ کشوری در منطقه تحت پوشش خبر داد

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-از-آغاز-تلفیق-طرح-سراج-با-سه-طرح-بزرگ-کشوری-در-منطقه-تحت-پوشش-خبر-داد/159819

مرکز_بهداشت_جنوب_تهرانطرح_بزرگ_کشوریریس_مرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری آزمون دوره پانزدهم مراقبان سلامت در مرکز بهداشت جنوب تهران

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-آزمون-دوره-پانزدهم-مراقبان-سلامت-در-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران/159821

مرکز_بهداشت_جنوب_تهرانمراقبان_سلامت خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نظارت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مراسم دعای عرفه

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/نظارت-کارشناسان-بهداشت-محیط-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-بر-اجرای-پروتکل‌های-بهداشتی-در-مراسم-دعای-عرفه/159820

مرکز_بهداشت_جنوب_تهراناجرای_پروتکل‌های_بهداشتیمراسم_دعای_عرفه خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه اقدام کاهش خطر ابتلا به بیماری کووید 19 مرکز بهداشت جنوب تهران در محرم و صفر

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-اقدام-کاهش-خطر-ابتلا-به-بیماری-کووید-19-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-در-محرم-و-صفر/159797

مرکز_بهداشت_جنوب_تهرانکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه هماهنگی نظارت بر مطب ودرمانگاههای خصوصی در مرکز بهداشت جنوب تهران

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-هماهنگی-نظارت-بر-مطب-ودرمانگاههای-خصوصی--در-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران--/159790

مرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

اطلاعیه فراخوان جذب پزشک در مرکز بهداشت جنوب تهران

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/اطلاعیه-فراخوان-جذب-پزشک-در-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران/159783

مرکز_بهداشت_جنوب_تهران خبرنگار نگارديوبندي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...