1 مورد یافت شد

کلینیک مجازی بازتوانی ریوی و ورزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران پاسخگوی بیماران مبتلا به کووید 19

http://pr.tums.ac.ir/اخبار/کلینیک-مجازی-بازتوانی-ریوی-و-ورزش-درمانی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-پاسخگوی-بیماران-مبتلا-به-کووید-19-/159784

ورزش_درمانی_ خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط راه اندازی کلینیک مجازی بازتوانی ریوی و ورزش درمانی بیماران کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری انجمن...