نشريه الكترونيكي ندا شماره 162 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 162 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در دي ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 161 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 161 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آذرماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٩ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 160 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 160 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آبان ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 159 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 159 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در مهرماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ١٤ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 158 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 158 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در شهریورماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ١٠ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 157 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 157 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در مردادماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 156 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 156 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در تيرماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 155 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 155 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در خردادماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ١٠ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 154 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 154 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در اردیبهشت ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 153 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 153 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در فروردین ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد