اخبار حاوی کلید واژه (بازدید نوروزی دکتر صادق نیت، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از بیمارستان‌های جامع بانوان آرش و فوق تخصصی کودکان بهرامی)


آرشيو خبر :   / /
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#