گزارش تصویری
جلسه مشترک روسای دانشکده های پرستاری و مامایی تهران و زنجان
جلسه مشترک روسای دانشکده های پرستاری و مامایی تهران و زنجان
آرشیو
از تا
جستجو

جلسه مشترک روسای دانشکده های پرستاری و مامایی تهران و زنجان

دیدار نماینده سازمان همکاری های بین المللی ژاپن با هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

ششمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان مسئولیت پذیر اجتماعی

همایش مشترک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آلتینباش استانبول در کشور ترکیه

دیدار صمیمانه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت هفته پژوهش