گزارش تصویری
برگزاری کارگاه دو روزه استئو‌پروز با مشارکت وزارت بهداشت، پژوهشگاه غدد و متابولیسم و دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری کارگاه دو روزه استئو‌پروز با مشارکت وزارت بهداشت، پژوهشگاه غدد و متابولیسم و دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
از تا
جستجو

برگزاری کارگاه دو روزه استئو‌پروز با مشارکت وزارت بهداشت، پژوهشگاه غدد و متابولیسم و دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید دکتر شکوه ورعی مدیر امور پرستاری دانشگاه و هیئت همراه از مجتمع بیمارستانی یاس

نشست مشترک مسئولان دانشکده پرستاری و مامایی با انجمن حمایت از کودکان کار

نشست هیئت رییسه دانشگاه با هیئت رئیسه و مدیران علوم پایه دانشکده پزشکی

نشست هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی با گروه ارتودانتیکس