گزارش تصویری
اولین نشست کارگروه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس دانشگاه
اولین نشست کارگروه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس دانشگاه
آرشیو
از تا
جستجو

اولین نشست کارگروه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس دانشگاه

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه

مراسم تکریم دکتر فاطمه سادات نیری و معارفه دکتر زیبا مسیبی رئیس بخش نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج)

سومین همایش آموزشی مدیران در رامسر

بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه وزیر بهداشت و مسئولان بانک ملت از پروژه مهدی کلینیک (عج)