بازدید دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت از تلاش های بی وقفه آزمایشگاه ویروس شناسی این دانشکده در خدمات رسانی در زمینه کرونا ویروس در ایام نوروز

بازدید دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت از تلاش های بی وقفه آزمایشگاه ویروس شناسی این دانشکده در خدمات رسانی در زمینه کرونا ویروس در ایام نوروز

دکتر علی اکبری ساری رییس دانشکده بهداشت از تلاش های بی وقفه آزمایشگاه ویروس شناسی این دانشکده در خدمات رسانی در زمینه کرونا ویروس در ایام نوروز بازدید کرد.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش تاثیر مصرف مواد مخدر نظیر تریاک در مبتلایان به بیماری ویروسی کرونا چیست

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش تاثیر مصرف مواد مخدر نظیر تریاک در مبتلایان به بیماری ویروسی کرونا چیست

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش تاثیر مصرف مواد مخدر نظیر تریاک در مبتلایان به بیماری ویروسی کرونا چیست) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا با وجود شیوع کرونا، در محیط های اداری و کاری می توان از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کرد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا با وجود شیوع کرونا، در محیط های اداری و کاری می توان از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کرد

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا با وجود شیوع کرونا، در محیط های اداری و کاری می توان از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کرد) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا دریافت قرص، شربت و یا غذاهای حاوی آهن در پیشگیری از بیماری کرونا موثر است

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا دریافت قرص، شربت و یا غذاهای حاوی آهن در پیشگیری از بیماری کرونا موثر است

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا دریافت قرص، شربت و یا غذاهای حاوی آهن در پیشگیری از بیماری کرونا موثر است) را منتشر کردند.

بازگشایی درمانگاه سرپایی بیمارستان ضیائیان برای ارائه خدمت به بیماران الکتیو غیر کرونا در مرکز جامع سلامت ابوذر

بازگشایی درمانگاه سرپایی بیمارستان ضیائیان برای ارائه خدمت به بیماران الکتیو غیر کرونا در مرکز جامع سلامت ابوذر

با همکاری معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه، ارائه خدمات سرپایی بیمارستان ضیائیان به بیماران غیر کرونایی منطقه 17 تهران پس از پایان تعطیلات نوروزی در مرکز خدمات جامع سلامت ابوذر انجام خواهد شد.