[ Print ]  [ Close ]

http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=345&newsview=70195   , 1397/07/27


نشست مشترک هیات دانشکده پرستاری سلیمانیه کردستان عراق با مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر عطیه کریم محمد، رئیس دانشکده، محمد رشید امین مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی، لانا عبدالحمید و عمر حسین شریف از اساتید دانشکده پرستاری سلیمانیه، روز سه شنبه 24 مرداد ماه پس از بازدید از بیمارستان های محب یاس و بهارلو، در نشستی مشترک که در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد، با اعضای هیات رئیسه، مدیران گروه ها و اعضای هیات علمی گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان این دانشکده دیدار کردند.
در این نشست، دکتر مریم مدرس، مدیر گروه بهداشت باروری، بارداری و زایمان به معرفی اعضای گروه آموزشی، توانمندی هاو پتانسل های موجود در گروه و تعداد دانشجویان بین الملل پرداخت.
در ادامه دکتر زیبا تقی زاده، معاون پژوهشی و عضو گروه بهداشت باروری، بارداری و زایمان دانشکده به ارائه تحلیلی مبتنی بر SWOT از وضعیت راه اندازی رشته مامایی در دانشگاه سلیمانیه پرداخت.
دکتر تقی زاده با اشاره به چهار زمینه مورد توجه در SWOT تحت عنوان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها، وجود فیلدهای بالینی بسیار خوب، بیمارستان های خوب و آمار زایمانی بالا را از جمله نقاط قوت دانشگاه سلیمانیه برای راه اندازی رشته مامایی عنوان کرد.
وی حمایت ها و توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راه اندازی رشته مامایی در دانشگاه سلیمانیه را از دیگر نقاط قوت این دانشگاه دانست.
این استادیار گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهارت، دانش و تجربه ماماهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه آموزش برای آموزش TOT، توانایی ماماهای تحصیل کرده در اربیل و وجود کوریکولوم قوی رشته مامایی در ایران را هم به عنوان فرصت های موجود در سلیمانیه برای راه اندازی رشته کارشناسی مامایی برشمرد.
در ادامه این نشست، اعضای هیات علمی این گروه به معرفی و ارائه توانمندی ها و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود پرداختند.
دکتر محمد علی چراغی، رئیس دانشکده نیز ضمن خوشامدگویی به میهمانان دانشگاه سلیمانیه با اشاره به وجود برنامه راهبردی و روشن بودن مسیر حرکت دانشکده بر لزوم تهیه برنامه راهبردی و استفاده از منطق رادار در دانشگاه سلیمانیه برای راه اندازی رشته مامایی تاکید کرد.
وی از همکارانش در گروه بهداشت باروری خواست تا در زمینه تهیه نقشه راه و برنامه ای مشخص برای راه اندازی رشته مامایی، دانشگاه سلیمانیه را یاری کنند.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین بر لزوم تهیه گانت چارت با تعیین نتایج روشن و شفاف برای داشتن خروجی مطلوب تاکید کرد.
خبرنگار: شیما سادات عطری
عکاس: حسین اکبریان
 


09:04 - چهارشنبه 25 مرداد 1396    /    شماره خبر : 70195    /    تعداد نمايش خبر : 1129