[ Print ]  [ Close ]

http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&pageid=345&newsview=72927   , 1397/10/26


ارتقاي مرتبه دانشگاهي 19 عضو هيئت علمي در دویست و سی و ششمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه

گالري عکس
در پي معرفي اعضاي هيئت مميزه دانشگاه و تاييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، روز چهارشنبه 22 آذر 96 نخستين جلسه از دور جديد جلسات هيئت مميزه دانشگاه برگزار شد.
به گزارش معاونت آموزشي دانشگاه اين جلسه ساعت 10 با حضور اكثریت اعضاء تشكيل شد و در ابتداي جلسه پس از تلاوت قرآن مجيد دکتر عباسعلي کريمي، رييس دانشگاه ضمن تبریک انتصاب اعضای جدید هیات ممیزه از حضور ایشان تشکر کرد.
در این جلسه پرونده 20 عضو هیئت علمی متقاضی ارتقا به مرتبه دانشگاهی استادیاری، دانشیاری و استادی از دانشکده‌های پزشکی، پرستاری و مامایی، دندانپزشکی، فناوری‌های نوین پزشکی و پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم مطرح و پس از بحث و بررسی مستندات پرونده‌ها و تبادل نظر، به رای مخفی الکترونیکی گذاشته شد که با 19 تقاضا موافقت شد و با یک پرونده درخواست استادی که مقرر بود با آیین‌نامه سرآمدی آموزش بررسی گردد موافقت و مقرر شد به وزارت متبوع برای دریافت تصویب نهایی ارسال شود.

ارتقاء مرتبه متقاضیان به شرح زیر به تصویب رسید:

ارتقا به مرتبه استادی:
دکتر الهه امینی، دکتر مهرداد صالحی، دکتر مریم خوشیده، دکتر محمدعلی زارع مهرجردی، دکتر مریم رحمانی، دکتر فرید کوثری، دکتر حمیدرضا داوری، دکتر رضا زارعی، دکتر نیما رضایی (دانشکده پزشکی)، دکتر افشین خورسند (دانشکده دندانپزشکی) و دکتر حسین فخرزاده (پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم)

ارتقا به مرتبه دانشیاری:
دکتر الهام نواب (دانشکده پرستاری و مامایی) دکتر آذین نوروزی، دکتر علیرضا امامی اردکانی، دکتر فاطمه سروی، دکتر فرزانه عباسی، دکتر فرح صابونی (دانشکده پزشکی) و دکتر محمود اعظمی (فناوری‌های نوین پزشکی)

ارتقا به مرتبه استادیاری
دکتر نسرین رسول‌زادگان (دانشکده پرستاری و مامایی)

خبر: آزاده اشتیاقی

 


16:56 - چهارشنبه 22 آذر 1396    /    شماره خبر : 72927    /    تعداد نمايش خبر : 3210