کد خبر: ٧٥٩٤٩/ ١٤:٢٦ - شنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 628
چاپ
ارسال به دوست
دانشکده پرستاری مامایی
اعلام برنامه های هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی
دبیر ستاد هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی برنامه های هفته سلامت 97 این دانشکده را اعلام کرد.

دبیر ستاد هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی برنامه های هفته سلامت 97 این دانشکده را اعلام کرد. 

برنامه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران در هفته سلامت  1397 به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 1/2/97: عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، حق مردم، مسئولیت حکومت

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

برگزاری مراسم پیاده روی و ورزش همگانی

در دانشکده پرستاری و مامایی به همراه هیات رییسه محترم، اساتید، دانشجویان و کارکنان به همراه صبحانه و جایزه

دکتر پاشایی پور

دکتر خوشنوا

هیات رییسه محترم

دفتر روابط عمومی

 

برپایی پایگاه اطلاع رسانی سلامتی و آموزش همگانی

تشکیل غرفه در محوطه دانشکده پرستاری و مامایی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

غربالگری، آموزش و مشاوره بیماریهای مزمن در دانشجویان بین الملل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر نواب، خانم مجدآبادی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

ایجاد انگیزه و نشاط در اساتید، کارکنان و دانشجویان

اطلاع رسانی در مورد مسابقه بزرگ عکاسی با محوریت سلامت

 

دکتر پاشایی پور

روابط عمومی دانشکده

 

 

همکاری بین بخشی با شهرداری

ایستگاه سلامت در تره بار توانیر

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

 

 

 

 

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم باریکانی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

خانم ملکی پور

 

 

 

 

 

یکشنبه 2/2/97: سلامت برای همه، در همه جا

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

برپایی پایگاه اطلاع رسانی سلامتی و آموزش همگانی

تشکیل غرفه در محوطه دانشکده پرستاری و مامایی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

غربالگری، آموزش و مشاوره بیماریهای مزمن در دانشجویان بین الملل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی

(دکتر نواب، دکتر پورتقی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

سلامت کودکان (مهدکودک و مرکز طبی)

 

غربالگری، آموزش و مشاوره ارتقاء سلامت جسمی و روانی کودکان در مهدکودک و مرکز طبی و سلامت مادران

برگزاری مسابقه نقاشی

دکتر سادات حسینی

دکتر تقی زاده

گروه کودکان (دکتر سادات حسینی و دکتر خوشنوا)

گروه مامایی و بهداشت باروری (دکتر فرنام)

 

سلامت زنان

غربالگری، مشاوره و آموزش سرطان سینه و سرطان سرویکس کارکنان دانشکده با انجام تستهای تخصصی غربالگری

دکتر تقی زاده

گروه مامایی و بهداشت باروری (دکتر تقی زاده و دکتر دامغانیان)

 

همکاری بین بخشی

مراکز بهداشت جنوب تهران و اسلامشهر

بازدید منزل و آموزش خانواده های دارای بیماریهای جسمی در منزل

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم یوسفی و خانم مجدآبادی)

 

همکاری بین بخشی

آموزش و پرورش

آموزش دانش آموزان با محوریت سبک زندگی سالم (تغذیه سالم، بهداشت دهان و دندان، پیشگیری و کنترل شپش سر)

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی

(خانم یوسفی و خانم مجدآبادی)

 

 

 

همکاری بین بخشی

آموزش و پرورش

آموزش بهداشت بلوغ و جشن بلوغ برای هویت یابی دختران در 3 مدرسه

دکتر تقی زاده

گروه مامایی و بهداشت باروری (دکتر هاشم زاده)

 

همکاری بین بخشی

شهرداری

ایستگاه سلامت در مترو انقلاب

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر بهرام نژاد

آقای موقری

گروه مراقبتهای ویژه و مدیریت (دکتر بهرام نژاد)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

خانم مرحمتی/ خانم طوفی

همکاری بین بخشی

شهرداری

ایستگاه سلامت در تره بار قزل قلعه

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

 

دکتر پاشایی پور

 

گروه سلامت جامعه و سالمندی (ارشد ترم 4 و ترم 2)

خانم پرنلو

دوشنبه 3/2/97: مقابله با آسیب های اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای موثر

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

برپایی پایگاه اطلاع رسانی سلامتی و آموزش همگانی

تشکیل غرفه در محوطه دانشکده پرستاری و مامایی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

غربالگری، آموزش و مشاوره بیماریهای مزمن در دانشجویان بین الملل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم یوسفی و دکتر نواب)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

سلامت زنان

غربالگری، مشاوره و آموزش سرطان سینه و سرطان سرویکس کارکنان دانشکده با انجام تستهای تخصصی غربالگری

دکتر تقی زاده

گروه مامایی و بهداشت باروری (دکتر تقی زاده و دکتر دامغانیان)

 

سلامت زنان

بیمارستان ولیعصر

برگزاری کلاس زایمان طبیعی

دکتر تقی زاده

گروه مامایی و بهداشت باروری (دکتر تقی زاده)

 

همکاری بین بخشی

شهرداری

ایستگاه سلامت در پارک لاله

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

 

 

دکتر ورعی

آقای موقری

گروه داخلی-جراحی (دکتر ورعی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

                     

 

 

خانم طوفی

 

 

 

 

همکاری بین بخشی

شهرداری

سرای محله و پایگاه بسیج امام سجاد(ع)

کارگاه آموزشی بیماریهای غدد

غربالگری دیابت

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر ورعی

گروه داخلی-جراحی (دکتر ورعی)

 

 

همکاری بین بخشی

شهرداری

ایستگاه سلامت در پایانه بیهقی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم مجدآبادی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

خانم روشن

 

 

کارگاه آموزشی در دانشکده

ارگونومی و پیشگیری از عوارض عضلانی-اسکلتی

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور)

 

بازدید از سلف سرویس و غذاخوری

 

 

 

 

 

 

بازدید بهداشت محیط

آموزش بهداشت فردی و محیط به کارکنان غذاخوری

 

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور و خانم یوسفی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 4/2/97: حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

برپایی پایگاه اطلاع رسانی سلامتی و آموزش همگانی

تشکیل غرفه در محوطه دانشکده پرستاری و مامایی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

غربالگری، آموزش و مشاوره بیماریهای مزمن در دانشجویان بین الملل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پورتقی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

ارائه ی خدمات سلامت محور به کودکان کار و بی بضاعت  و خانواده های آنان

مرکز مولوی

-غربالگری کودکان به لحاظ سلامت جسمانی ( رشد و تکامل، بینایی، شنوایی و ...)

-غربالگری کودکان به لحاظ اختلالات رفتاری

-غربالگری کودکان به لحاظ در معرض خطر سوء رفتار بودن یا مورد سوء رفتار ( جسمی، جنسی، عاطفی و غفلت) واقع شدن

-ارائه ی آموزش های بهداشتی ( بهداشت فردی، بهداشت آب و غذا) به کودکان و     خانواده های آنان

-آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر به نوجوانان و خانواده ها

-آموزش رفتارهای بهداشتی از طریق نمایش انیمیشن

-آموزش رفتارهای بهداشتی از طریق بازی

-مشاوره ی بهداشت باروری به بانوان و دختران

-مشاوره ی رشد و تکامل کودکان به خانواده ها

دکتر سادات حسینی

دکتر تقی زاده

گروه کودکان (دکتر سادات حسینی، دکتر خوشنوا و دکتر میرلاشاری)

گروه مامایی و بهداشت باروری (دکتر فرنام)

 

کارگاه آموزشی در دانشکده

 

پیشگیری از بیماریهای مزمن

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور)

 

همکاری بین بخشی/مراکز بهداشت

 

بازدید منزل و آموزش خانواده های دارای بیماریهای جسمی در منزل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور)

 

چهارشنبه5/2/97: ترویج سبک زندگی سلامت محور

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

برپایی پایگاه اطلاع رسانی سلامتی و آموزش همگانی

تشکیل غرفه در محوطه دانشکده پرستاری و مامایی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

غربالگری، آموزش و مشاوره بیماریهای مزمن در دانشجویان بین الملل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم یوسفی و دکتر نواب)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

همکاری بین بخشی

شهرداری

ایستگاه سلامت در مترو هفت تیر

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (ارشد ترم 4 و ترم 2)

 

خانم مزرعه

همکاری بین بخشی

شهرداری

سرای محله پارک ساعی

سخنرانی و آموزش در همایش بزرگ سبک زندگی سالم

سبک زندگی سالم و تغذیه

سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی

سبک زندگی سالم و مصرف دخانیات

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور)

 

خانم فتحی

همکاری بین بخشی

آموزش و پرورش

آموزش دانش آموزان با محوریت سبک زندگی سالم (تغذیه سالم، فعالیت بدنی و ورزش، مصرف قلیان و دخانیات )

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم یوسفی، دکتر پاشایی پور)

 

همکاری بین بخشی/مراکز بهداشت

 

بازدید منزل و آموزش خانواده های دارای بیماریهای جسمی در منزل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور)

 

پنج شنبه 6/2/97: اجتماعی شدن سلامت، انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

برپایی پایگاه اطلاع رسانی سلامتی و آموزش همگانی

تشکیل غرفه در محوطه دانشکده پرستاری و مامایی

غربالگری بیماریهای مزمن (دیابت و پرفشاری خون)

غربالگری، آموزش و مشاوره اختلالات و بیماریهای روان

غربالگری، آموزش و مشاوره سالمندان

غربالگری، آموزش و مشاوره بیماریهای مزمن در دانشجویان بین الملل

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (دکتر پاشایی پور و دکتر نواب)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

 

همکاری بین بخشی

شهرداری

کمپین پارک لاله

غربالگری بیماریهای مزمن جسمی و روانی، آموزش و اطلاع رسانی در مورد پیشگیری از بیماریهای مزمن در پارک لاله

غربالگری جسمی و روانی سالمندان

توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر پاشایی پور

آقای موقری

گروه سلامت جامعه و سالمندی (خانم یوسفی)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

 

خانم جدیدی

جمعه 7/2/97: منابع پایدار، جامعه سالم

شرح فعالیت

نوع و محل فعالیت

نمایندگان گروههای آموزشی

کمیته اجرایی

رابط شهرداری

همکاری با ستاد برگزاری نماز جمعه

تشکیل غرفه در محل نماز جمعه

آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیری از بیماریهای مزمن و سبک زندگی سالم/ غربالگری دیابت و پرفشاری خون/ توزیع پم فلت و بروشورهای مرتبط

دکتر بهرام نژاد

گروه مراقبتهای ویژه و مدیریت (دکتر بهرام نژاد)

گروه روانپرستاری (آقای موقری)

خانم طوفی

                   

 

انتهای پیام / *
کلید واژه ها
اخبار مرتبط
نظرات کاربران
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد