کد خبر: ٧٨٨٨٩/ ٠٨:٥٤ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 852
چاپ
ارسال به دوست
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
کتاب بهترین راهکارهای مرتبط با بیوبانک ها موسسه ISBER به فارسی ترجمه شد
به کوشش عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابلویسم ترجمه فارسی کتاب بهترین راهکارهای مرتبط با بیوبانک ها روی سایت انجمن بین المللی بیوبانک های زیستی و محیط زیستی (ISBER) قرار گرفت.

ترجمه نسخه فارسی ویرایش سوم کتاب «بهترین راهکارهای مرتبط با بیوبانکها: جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی و توزیع مواد زیستی برای کاربردهای تحقیقاتی» توسط دکتر وحید حق پناه عضو هیات علمی و مسئول بیوبانک پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برای بهره برداری در داخل کشور و سایر فارسی زبانان روی سایت انجمن بین المللی بیوبانک های زیستی و محیط زیستی (ISBER) قرار گرفت.
دکتر حق پناه در گفتگو با روابط عمومی این پژوهشگاه هدف از ترجمه این کتاب را ارائه راهکارهایی برای توسـعه روش های اسـتاندارد جمـع آوری، ذخیره سـازی طولانی مـدت، بازیابـی و توزیـع نمونه های زیسـتی و محیطـی بـا کیفیـت بـالا بـرای اهـداف تحقیقاتـی خواند و افزود : امیـد اسـت بـا بهره گیری از این سند بتـوان مجموعه هـای بیوبانـک موجـود و در حـال تاسـیس کشـور را همـگام بـا اسـتانداردهای جهانـی بـه جلـو پیـش بـرد.
وی ادامه داد: نسـخه سـوم بهتریـن راهکارهـا بـر اسـاس پایه هـای شـکل گرفتـه در نسـخه های اول و دوم کـه در سـالهای 2005 و 2008 بـه چـاپ رسـیده اسـت بـا اجـازه و همـکاری موسسـه ISBER به زبان فارسی تدوین شده است و اجرایـی کـردن چنیـن اســتانداردهایی میتوانــد منجــر بــه همکاریهــای بین المللــی و حمایــت از حقــوق مجموعه هــای داخــل کشـور شـود.
دکتر حق پناه در انتها خاطر نشان کرد: این استاندارد ها توسط موسسه ISBER بــه صــورت دوره ای بررســی و تجدیــد نظــر میشــود و جدیدتریــن نســخه ایــن اســتانداردها (نســخه چهــارم، ســال 2018 ،)در حــال آماده ســازی و ویرایــش نهایــی می باشــد که بــه زودی در دســترس علاقه منــدان قــرار خواهــد گرفــت.
برای مشاهده این کتاب روی سایت انجمن بین المللی بیوبانک های زیستی و محیط زیستی اینجا را ببینید.
خبرنگار: فیروزه حاجی پور
 

انتهای پیام / *
کلید واژه ها
اخبار مرتبط
نظرات کاربران
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد