گزارش تصویری
مراسم بازنشستگی دکتر کاظم آشفته یزدی عضو هیئت علمی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی
مراسم بازنشستگی دکتر کاظم آشفته یزدی عضو هیئت علمی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی
آرشیو
از تا
جستجو

مراسم بازنشستگی دکتر کاظم آشفته یزدی عضو هیئت علمی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی

جلسه شورای عالی بازنگری پزشکی عمومی دانشگاه

مراسم تکریم دکتر سیدمجید موسوی موحد رئیس پیشین و معارفه دكتر محمدتقی طالبیان رئیس جدید بیمارستان بهارلو

بازدید دکتر زینب عبدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه بن آلمان از مرکز تحقیقات ایمونولوی، آسم و آلرژی

مراسم یادبود مرحومه مهوش دزفولي اصل، پرستار نمونه بخش اورژانس بيمارستان سينا