گزارش تصویری
مراسم تکریم دکتر عطارباشی مقدم و معارفه دکتر هادیان روسای پیشین و جدید دانشکده توانبخشی
مراسم تکریم دکتر عطارباشی مقدم و معارفه دکتر هادیان روسای پیشین و جدید دانشکده توانبخشی
آرشیو
از تا
جستجو

مراسم تکریم دکتر عطارباشی مقدم و معارفه دکتر هادیان روسای پیشین و جدید دانشکده توانبخشی

نشست رئیس دانشگاه با سرآمدان پژوهش و فن آوری دانشگاه

مراسم تکریم دکتر صفدری و معارفه دکتر چنگیزی روسای پیشین و جدید دانشکده پیراپزشکی

جلسه اعضای کارگروه «پایش و بررسی خبر» در دفتر بازرسی، عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه

نمایشگاه فصل دوم جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه در دانشگاه