گزارش تصویری
تقدیر از برندگان مسابقه پیامکی سفیر سلامت ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی  97 -96
تقدیر از برندگان مسابقه پیامکی سفیر سلامت ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 97 -96
آرشیو
از تا
جستجو

تقدیر از برندگان مسابقه پیامکی سفیر سلامت ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 97 -96

مراسم تقدیر و تشکر از خدمات دکتر توکلی معاون سابق توسعه دانشگاه در نشست مدیران معاونت توسعه

مراسم معارفه دکتر دلاوری معاون بهداشت در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت

خداحافظی دکتر علی پور در جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه

اجرای پانزدهمین مرحله طرح جهادی ویزیت رایگان دستان مهربان