گزارش تصویری
برگزاری نشست کمیته علمی مجمع جهانی M 8
برگزاری نشست کمیته علمی مجمع جهانی M 8
آرشیو
از تا
جستجو

برگزاری نشست کمیته علمی مجمع جهانی M 8

بدرقه استاد پیشکسوت بیمارستان سینا، دکتر سید جلال سید فرشی به خانه ابدی

جلسه کمیته تعیین راهکارهای پیشگیری از وقوع عوارض مرگ قابل اجتناب گروه های سنی

نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه با روسای بیمارستان ها

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه