چاپ
ارسال به دوست
نخستین ها قدیمی, نخستین ها
نخستين ها/ دكتر علي فلاتي، استاد تشريح مرضي (آسيب شناسي)
برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر فلاتي، در دانشگاه ژنو به تحصيل در رشته پزشكي پرداخت. وي در سال 1300 شمسي از اروپا بازگشته، به سمت پزشك قانوني دادگستري تبريز انجام وظيفه كرده و چند سال بعد در تهران رياست اداره پزشكي قانوني وزارت دادگستري را عهده دار شد. دكتر فلاتي از طرف اداره كل بهداري به رياست قسمت بيماريهاي گوش و حلق و بيني انتخاب و به سال 1313 به سمت استادي در دانشكده پزشكي نايل آمد.

روابط عمومي دانشگاه در نظر دارد با هدف آشنايي بيشتر دانشگاهيان به خصوص دانشجويان گرامي با اساتيدي كه نقش برجسته اي در شكل گيري دپارتمانها و مجموعه هاي ارزشمند دانشگاه داشته اند، ستوني را تحت عنوان "نخستين ها" به اين امر اختصاص دهد. كتاب ارزشمند نخستين ها اثر استاد فقيد دكتر شمس شريعت تربقان در شروع منبع اوليه اين ستون خواهد بود ولي در ادامه به آن محدود نبوده و خوانندگان گرامي مي توانند شخصيت هاي برجسته مد نظر خود را به همراه معرفي زندگينامه و معرفي خدمات و آثار ايشان پيشنهاد دهند. هدف ديگر اين ستون ايجاد تعاملي دو سويه با خانواده بزرگ دانشگاه در درجه اول و تمامي ايرانيان در درجه بعد در جهت گردآوري آثار، اسناد، خاطرات و خدمات اين بزرگان است.

دكتر علي فلاتي در سال 1268  شمسي در شهر تبريز به دنيا آمد. تحصيلات آزاد (ادبيات فارسي، عربي، فرانسه، انگليسي) و متوسطه را در آن شهر در دبيرستان آمريكايي به پايان رساند و از سال 1288 تا سال 1291 در دارالفنون تهران به تحصيل مقدمات پزشكي مشغول شد. در سال 1292 شمسي براي فراگرفتن دانش پزشكي به اروپا عزيمت كرد و در دانشگاه ژنو به تحصيل پرداخت. سپس در سال 1294  شمسي به دريافت ديپلم باشلير(گواهينامه دوره دوم دبيرستان) در علوم پزشكي نايل آمد. وي در سال 1297 شمسي دوره دانشكده پزشكي را به پايان رسانيده و پايان نامه خود را درباره "بيماريهاي دل و مالاريا" نگاشته و  به اخذ ديپلم دكتراي پزشكي توفيق يافت.
از سال 1916 تا 1918 ميلادي (1295 تا 1297 شمسي) به سمت اكسترن در خدمت پروفسور گورفاين استاد چشم پزشكي و در سال 1918 نزد پروفسور پونيا استاد بيماريهاي گوش و حلق و بيني و در سال 1920 در بيمارستان بيماريهاي پي و رواني نزد پروفسور وبر به عنوان معاون دوم و در سالهاي 1921-1922 مجددا نزد پروفسور پونيا به سمت معاون اول مشغول خدمت بود و در اين دو سال اخير تدريس عملي بيماريهاي گوش و حلق و بيني را نيز برعهده داشت.
در كتاب راهنماي دانشكده پزشكي مي نويسد "دكتر فلاتي سال 1300 شمسي از اروپا بازگشت و در تبريز مطب داير كرده مشغول درمان بيماران شد. سال بعد به هيئت مؤسسه شير و خورشيد سرخ آذربايجان دعوت و در بيمارستان جديدالتاسيس آن جا  نيز مشغول خدمت شد. از سال 1307 تا سال 1309 به سمت پزشك قانوني دادگستري تبريز انجام وظيفه كرده و از 1311 تا 1313 در تهران رياست اداره پزشكي قانوني وزارت دادگستري را عهده دار بود. به سال 1312 از طرف اداره كل بهداري به رياست قسمت بيماريهاي گوش و حلق و بيني انتخاب و به سال 1313 به سمت استادي در دانشكده پزشكي و كارمندي شوراي آن دانشكده برگزيده شد. در حين انجام اين سه خدمت  در تاريخ 23 آذر 1313 از طرف وزارت كشور به معاونت فني اين وزارتخانه و رياست كل اداره بهداري منصوب شد و تا فروردين 1318 اين سمت را عهده دار بود و از آن پس تاكنون به سمت استادي دانشكده پزشكي انجام وظيفه مي كند. "
دكتر فلاتي پس از ورود به تهران و قبل از آمدن دكتر منار مدتي عهده دار كفالت انستيتو پاستور بوده و پس از آمدن دكتر منار به تهران به تبريز عزيمت كرده است.
صرف نظر از مشاغلي كه در تبريز براي دكتر فلاتي شرح داده شده برابر حكم موجود وزارت معارف وي را به سمت عضويت هيئت ممتحنه اطباي غيرمجاز در تبريز انتخاب كرده است.
از جمله مشاغل ديگري كه دكتر فلاتي عهده دار بوده و در مطالب نوشته شده در كتاب راهنماي دانشكده پزشكي به آن اشاره اي نشده است، سمت بازرس اداره كل بهداري است.
در كتاب راهنماي دانشكده پزشكي آمده است كه دكتر علي فلاتي از سال 1311 تا 1313 در تهران رياست اداره پزشكي قانوني وزارت دادگستري را عهده دار بوده است و در سال 1318 به سمت رياست اداره پزشكي قانوني منصوب شده و بدين طريق معلوم مي شود كه وي در دو نوبت رياست اداره پزشكي قانوني را بر عهده داشته است. دكتر فلاتي در سال 1319 صاحب كرسي بافت شناسي و رويان شناسي دانشكده پزشكي و رياست آزمايشگاه به عهده ايشان محول شد.

اين نكته هم شايان ذكر است كه در بعضي از اسناد نام خانوادگي ايشان رادپور فلاتي نوشته شده است.

كارهاي علمي دكتر فلاتي به شرح زير است:

1. در 1917 پايان نامه دكتر ولوف راجع به اجسام خارجي معده و روده نزد اطفال به راهنمايي ايشان تهيه شده است.
2. در 1919 گزارشي به مجمع پزشكي ژنو راجع به گريپ و بيماريهاي گوش دادند كه در مجله پزشكي «سوئيس رماند» منتشر شد.
3. در1920 مقاله اي راجع به صرع و نيوپاتي «فقدان شامه» ارثي در مجله پزشكي هفتگي سوئيس منتشر كرد. اين مقاله در مجله بيماريهاي گلو و گوش و بيني بردو «فرانسه» و در مجله بيماريهاي پي و رواني نيويورك نيز درجه شده است به علاوه مقاله مذكور موضوع پايان نامه دكتر پوپوف قرار گرفت.
4. مقاله اي در باب «نوروز صرعي شكل كه منشأ آن بيني است» «مجله سوئيس رماند 1920»
5. دست و شعاع N تنقيد از پايان نامه دكتر گاستون دورويل كه در آن ثابت مي كنند از انسان هيچ نوع شعاعي خارج نمي شود و شعاعي كه ديده شده اثر فيزيكي است.
6. در سال1920 خالي كردن جيبهاي چهره را مطالعه و به اين نتيجه ساده و مفيد رسيدند كه با توليد خلا در گوده بيني به واسطه تنفس مي توان چروك هاي بيني را بيرون كشيد اين نتيجه را در مجله بيماريهاي گوش و حلق و بيني بردو «فرانسه» منتشر كرد.
7. در 1921 با مطالعه يك غانغزاياي دهان از نظر آسيب شناسي ثابت كرد كه ممكن است سفيدخوني «لوسمي» سبب اين آسيب شود. اين مقاله در مجله پزشكي سويس رماند درج شد.
8. در تابستان سال 1920 به موجب اجازه هيئت دولت سوئيس معالجه مخصوص لكنت زبان «ورزش و اصلاح تنفسي» را در بيمارستان گوش و حلق و بيني داير كرد و 12 نفر بيمار را زير درمان و مطالعه قرار داد نتيجه اين مطالعات در مقاله اي به عنوان لكنت و لكنت كاذب تهيه شده كه مسافرت به ايران مانع از انتشار آن شد.
9. تصلب گره اي مغز كه در مجله بيماريهاي پي سويس به سال 1923 منتشر شده است.
كتابهايي كه دكتر فلاتي تاليف و منتشر شده است، بدين قرار است:
- كتاب بيماري شناسي همگاني
- كتاب بافت شناسي
- از فرويد به حافظ
- خوابيدن و خواب ديدن
وي تعداد 80 جلد كتاب به كتابخانه دانشكده پزشكي اهدا كرده است./ق

چنانچه خوانندگان گرامي از اين استاد خاطرات، اسناد، تصاوير و يا اطلاعات ديگري در اختيار دارند در صورت امكان آن را در اختيار واحد روابط عمومي دانشگاه به آدرس Nokhostinha@tum.ac.ir و يا آدرس پستي: بلوار كشاورز – خيابان فلسطين- خيابان دمشق- پلاك 21– طبقه اول- روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارسال فرمايند.

برگرفته از كتاب نخستين ها نوشته استاد فقيد دكتر شمس شريعت تربقان
تنظيم : محبوبه بهلولي

٠٠:٠٠ - شنبه ١٤ آبان ١٣٩٣ / کد خبر: ٤٨٠٧٨ / تعداد بازدید: 557
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد