نشریه ندا، سال ٧، شماره ٧٧، اسفند ١٣٨٤
فايل الكترونيكي نشریه ندا، سال ٧، شماره ٧٧، اسفند ١٣٨٤برروي سايت دانشگاه نصب شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد