نشريه ندا سال 14، شماره 119، مهر 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 119، مهر 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 118، شهريور 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 118، شهريور 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 117، خرداد 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 117، خرداد 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 116، فروردين 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 116، فروردين 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 13، شماره 115، آبان 1390
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 13، شماره 115، آبان 1390 بر روي سايا بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 13، شماره 114، مهر 1390
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 13، شماره 114، مهر 1390 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 13، شماره 113، تير 1390
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 13، شماره 113، تير 1390 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا سال 13، شماره 112، خرداد 1390
فایل الکترونیکی نشریه ندا سال 13، شماره 112، خرداد 1390 بر روی سایت بارگذاری شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا سال 13، شماره 111، فروردين 1390
فایل الکترونیکی نشریه ندا سال 13، شماره 111، فروردين 1390 بر روی سایت بارگذاری شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 110، اسفند 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 110، اسفند 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#