اخبار حاوی کلید واژه (هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 44)


نشريه ندا سال 16، شماره 128، بهمن 1393
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 16، شماره 128، بهمن 1393 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 16، شماره 127، دي 1393
فايل الكترونيكي سال 16، شماره 127، دي 1393 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 16، شماره 126، آذر 1393
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 16، شماره 126، آذر 1393 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 16، شماره 125، آبان 1393
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 16، شماره 125، آبان 1393 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 16، شماره 124، فروردين 1393
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 16، شماره 124، فروردين 1393 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 123، اسفند 1392
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 15، شماره 123، اسفند 1392 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 122، آذر 1392
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 15، شماره 122، آذر 1392 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 121، شهريور 1392
فايل الكترونيكي سال 15، شماره 121، شهريور 1392 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 15، شماره 120، خرداد 1392
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 15، شماره 120، خرداد 1392 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 14، شماره 119، مهر 1391
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 14، شماره 119، مهر 1391 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#