اخبار حاوی کلید واژه (هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 44)


هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 45 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 45 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 44 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 44 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 43 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 43 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 42 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 42 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 41 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 41 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 40 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 40 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 39 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 39 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 38 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 38 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 37 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 37 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٦ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 36 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 36 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#