نشريه الكترونيكي ندا شماره 144 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 144 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه و نیز گفت وگوهای ویژه بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 143 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 143 ويژه رویدادهای خرداد 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٩ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 142 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 142 ويژه ارديبهشت 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 پنج شنبه ٦ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 141 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 141 ويژه فروردين 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 140 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 140 ويژه اسفند ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ١٦ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 139 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 139 ويژه بهمن ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٩ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا
نشريه الكترونيكي ندا شماره 138 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
نشريه الكترونيكي ندا شماره 138 ويژه دی ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 پنج شنبه ٨ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٧ ويژه آذر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٧ ويژه آذر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٦ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٦ ويژه آبان ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فايل الكترونيكي نشريه ندا شماره ١٣٦ ويژه آبان ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 پنج شنبه ٥ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٥ ويژه مهر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فايل الكترونيكي نشريه ندا شماره ١٣٥ ويژه مهر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ١ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد