اخبار حاوی کلید واژه (هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 44)


هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 35 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 35 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 34 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 34 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 33 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 33 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 32 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 32 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 31 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 31 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 30 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 30 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ٢٢ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 29 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 29 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٢ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 28 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 28 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 27 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 27 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره های 25 و 26 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره های 25 و 26 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#