اخبار حاوی کلید واژه (هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 45)


هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 24 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 24 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 23 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 23 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 22 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 22 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 21 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 21 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 20 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 20 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 19 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 19 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 18 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 18 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره های شماره های 15، 16 و 17 منتشر شد
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره های 15، 16 و 17 منتشر شد.
 چهارشنبه ٢١ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 13 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 13 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 12 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 12 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#