نشريه ندا سال 13، شماره 113، تير 1390
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 13، شماره 113، تير 1390 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا سال 13، شماره 112، خرداد 1390
فایل الکترونیکی نشریه ندا سال 13، شماره 112، خرداد 1390 بر روی سایت بارگذاری شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا سال 13، شماره 111، فروردين 1390
فایل الکترونیکی نشریه ندا سال 13، شماره 111، فروردين 1390 بر روی سایت بارگذاری شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 110، اسفند 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 110، اسفند 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 109، بهمن 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 109، بهمن 1389 بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 108، دي 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 108، دي 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 107، آذر 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 107، آذر 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 106، آبان 1389
فايل الكترونيكي سال 12، شماره 106، آبان 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 105، مهر 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 105، مهر 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 12، شماره 104، شهريور 1389
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 12، شماره 104، شهريور 1389 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد